W trosce o wasze bezpieczeństwo postanowiliśmy udostępnić tę strone.

Mamy nadzieje że zbiór tych kilku zasad pozwoli wam drodzy klubowicze bezpieczniej spędzać czas na wspólnej zabawie w klubie. 

Regulamin Klubu Acapulco

1

Prawo wstępu do Klubu Acapulco mają:

 – osoby pełnoletnie posiadające Dowód osobisty,

 – osoby posiadające zaproszenia wystawione przez Klub,

 – przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji, po uzgodnieniu z kierownictwem klubu.

2

Wstęp do klubu odbywa się na podstawie ważnej płatnej wejściówki lub zaproszenia.

3

Loże i stoliki w klubie wymagają rezerwacji.

 Obsługa ma prawo prosić o opuszczenie loży, jeżeli nie została ona wcześniej zarezerwowana.

4

 Cena za bilet wstępu oraz pozostałe opłaty w klubie nie podlegją negocjacji i nie są zwracane w przypadku opuszczenia lokalu.

5

Obsługa może odmówić wstępu do klubu każdej osobie bez podania przyczyny.

 Zakaz wstępu będzie szczególnie stosowany w przypadku:

 – osób zachowujących się wulgarnie w stosunku do obsługi klubu i osób trzecich.

 – osób niestosownie ubranych tj. bluzy z kapturem, spodnie dresowe.

 – osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

6

Przy wejściu do klubu prosimy o szczególną wyrozumiałość w przypadku gdy ochrona zachce sprawdzić zawartość torebki, plecaka itp. Każde działanie podejmowane przez ochronę klubu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno klubowiczom jak i obsłudze.

7

Uczestnicy mogą być narażeni na poślizg na śliskiej posadzce bądź uderzenie o elementy zabezpieczające. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poślizgiem lub uderzeniem o wyżej wymienione elementy uczestnicy nie będą ubiegać się o odszkodowanie gdyż wchodzą na imprezę na własną odpowiedzialność. 

8

Za szkody materialne wyrządzone na terenie klubu uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

9

Osoba kupująca bilet wyraża zgodę na publikacje swojego wizerunku w materiałach promocyjnych klubu (w szczególności zdjęciach i nagraniach wideo) umieszczanych na stronie internetowej klubu oraz jego stronie na portalu Facebook.com

10

Wejście na teren klubu oznacza automatyczną i bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.

 

Zasady bezpieczeństwa

1

Klub jest obiektem monitorowanym.

2

Osoby przebywające w klubie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób.

3

Osobom wchodzącym do klubu i przebywającym w klubie zabrania się:

 – wnoszenia do klubu wszelakich napojów,

 – wnoszenia do klubu środków odurzających,

 – posiadania i wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów które mogą zagrażać bezpieczeństwu osób przebywających w klubie,

 – wchodzenia do pomieszczeń i miejsc które są przeznaczone tylko dla pracowników klubu.

4

Osoby nieprzestrzegające powyższych zakazów i niestosujących się do poleceń obsługi zostaną usunięte z terenu klubu – co może być jednoznaczne z dożywotnim zakazem wstępu. 

W przypadku niewłaściwego zachowania się osoby agresywnej, dbając o dobro klubu oraz gości lokalu, powiadom jak najszybciej ochronę, która podejmie kroki celem zapewniania spokoju i bezpieczeństwa klubowiczów.